Garantie

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft over een product dat u bij ons gekocht heeft. Dit willen wij heel graag van u horen dus meld het ons, dit kan per e-mail aan info@ikenmijnkind.nl of telefonisch op +31(0)45 - 5212416.

Wij stellen ons zeer coulant op in het oplossen van uw klacht, dit natuurlijk wel in alle redelijkheid. Hieronder nog een stukje tekst uit onze algemene voorwaarden en de verzenden/retourneren klantenservice pagina maar ook als u na het lezen hiervan denkt dat uw klacht niet onder de garantie valt laat het ons toch even weten.

Algemene voorwaarden Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Verzenden en retourneren:

Garantie en non-conforme producten

Indien een product defect is, wij het verkeerde product hebben geleverd of anderzijds niet voldoet aan wat op de website was vermeld, kunt u dit product terugsturen of ruilen indien u dit binnen een redelijke termijn aan ons kenbaar maakt.

Garantie

Indien u een beschadigd product ontvangt, wordt dit in principe door Ik en mijn kind kosteloos omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product, soms kiezen we er in overleg met u voor om het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Hiertoe dient u binnen 1 werkdag na ontvangst van de goederen contact op te nemen met onze klantenservice. Wij vergoeden de door u gemaakte verzendkosten achteraf. Als het artikel bij ons binnen is moeten wij eerst kunnen beoordelen of de schade ons verwijtbaar is. Knopen en ritsen vallen niet onder garantie (die worden voor verzending bij ons gecontroleerd) indien het artikel reeds is gedragen en/of gewassen. Gewassen en gedragen artikelen verliezen hun garantie tenzij het onomstotelijk vaststaat dat het een fabricagefout is.